Advanced Plus (7.0-7.5+)

1. Kỹ năng Nghe:
- Luyện tập nghe toàn diện.
- Luyện đề với format phòng thi.
- Nghe hiểu và tóm tắt được nội dung.
- Đảm bảo làm đúng chính xác 33-34 câu.
2. Kỹ năng Đọc:
- Luyện tập kỹ năng Speed Reading.
- Luyện tập Time Management để làm bài đọc trong 1 tiếng.
- Thành thạo Chiến thuật "MASTER" cho tất cả các dạng đề, đặc biệt dạng khó biết cách tăng tốc làm nhanh hơn.
- Có nền tảng từ vựng phong phú ở tất cả các chủ đề thông qua việc đọc các bài báo, bài viết khoa học.
- Nhuần nhuyễn kỹ năng Paraphrase, Synonym, tìm Keyword.
3. Kỹ năng Viết:
- Luyện tập kỹ năng phân bổ thời gian cho 2 Tasks theo mức độ khó - dễ của từng Task.
- Có khả năng Proofread bài viết và khắc phục tất cả lỗi sai.
- Dùng thành thạo và thường xuyên các từ vựng nâng cao, collocations.
- Đảm bảo các luận điểm và luận cứ đưa ra phải rõ ràng, chặt chẽ và liên kết với nhau.
4. Kỹ năng Nói:
- Dùng được các Conversation Fillers để nói tự nhiên như người bản xứ.
- Có khả năng nói dài trong tất cả các chủ đề.
- Sử dụng thường xuyên các cấu trúc câu và từ vựng phức tạp để "ăn điểm" cao.
- Thành thạo tất cả kỹ năng từ Presentation, Story Telling đến Debate.

HOTLINE0247.1097.496 nut-zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?