Upper Intermediate (5.0-6.5)

1. Kỹ năng nghe
- Học viên nắm được TẤT CẢ các dạng bài nghe trong đề thi IELTS.
- Biết cách tránh được "bẫy" trong bài nghe.
- Học viên sẽ nắm bắt và làm chắc chắn đúng 100% Section 1,2.
- Đảm bảo học viên sẽ làm đúng ít nhất 25-27 câu trên tổng số 40 câu.
2. Kỹ năng đọc
- Học viên năm được TẤT CẢ các dạng bài đọc trong đề thi IELTS.
- Học viên sẽ áp dụng được những từ vựng, cụm từ, và thành ngữ thường trong phần đọc để áp dụng vào phần nói và viết để "ăn điểm".
- Thành thạo kỹ năng scanning và skimming để xác định nhanh vị trí câu trả lời.
- Đảm bảo học viên sẽ làm đúng ít nhất 25-27 câu trên tổng số 40 câu.
3. Kỹ năng viết
- Ôn luyện Writing các đề của Task 1 và Task 2.
+ Writing Task 1: Học viên tiếp tục ôn luyện lại cách làm cho 4 dạng cơ bản chính (Trending, Comparision, Map, Process)
+ Writing Task 2: Học viên học được cách làm từ bố cục, cấu trúc, cách làm,từ vựng của 5 dạng cơ bản chính: Agree and Disagree, Discuss Both View, Pros and Cons, Problem & Solution, 2-Part Question.
- Học viên được luyện tập các bài tập da dạng theo từng dạng.
- Học viên được tiếp cận bộ đề dự đoán writing theo từng quý thi khác nhau.
4. Kỹ năng nói
- Học viên tự tin trả lời và phát triển ý tưởng.
- Sử dụng được liên từ hay để liên kết ý tưởng.
- Học viên nắm được các từ vựng hay, cấu trúc ngữ pháp hay theo từng chủ đề khác nhau.
- Học viên hiểu rỏ cách trả lời, bố cục, tiêu chí của ở các Part khác nhau .
- Thành thạo trả lời các câu hỏi Part 1 và Part 2
- Học viên bắt đầu tiếp cận và luyện tập Part 3 (Part khó nhất) về cách trả lời, tiêu chuẩn để đạt được band 6.5.

HOTLINE0247.1097.496 nut-zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?