Intermediate (4.0-5.0)

1. Kỹ năng nghe
- Học viên năm được cách làm các dạng bài nghe thường gặp trong Section 1, 2, 3 như dạng Multiple Choice, dạng Sentence Completion, dạng Sentence Completion, dạng Form Completion, dạng Table Completion, Map, dạng Pick From A List.
- Học viên sẽ nắm bắt và làm chắc chắn đúng 100% Section 1.
- Tiếp cận với Section 4 để học các từ vựng học thuật.
- Đảm bảo học viên sẽ làm đúng ít nhất 50% đề thi nghe.
2. Kỹ năng đọc
- Nắm vững phương pháp làm 10 dạng đề.
- Tập trung luyện tập các dạng đề dễ ăn điểm như Sentence Completion, Short Answer Questions, Notes/Table/Diagram Completion.
- Luyện tập kỹ năng Scanning, Skimming và tiếp cận với kỹ năng Intensive Reading.
- Nắm vững từ vựng học thuật của các chủ đề thông dụng.
3. Kỹ năng nói
- Tự tin trong việc dùng tiếng anh để nói và trả lời câu hỏi.
- Luyện được cách phản xạ và kéo dài câu trả lời một cách tự nhiên.
- Nắm được các từ vựng hay, cấu trúc ngữ pháp hay theo từng chủ đề khác nhau phù hợp cho band 5.0.
- Hiểu rõ cách trả lời, bố cục, tiêu chí chấm điểm của ở các Part khác nhau (Part 1, Part 2 và Part 3).
- Nắm được các dạng câu hỏi và cách trả lời cho từng dạng câu hỏi trong Part 1.
- Làm quen với các dạng câu hỏi trong Part 2 bao gồm miêu tả người, vật, sự kiện, địa điểm.
4. Kỹ năng viết
+ Học viên học được tiêu chí chấm điểm, bố cục, cấu trúc, từ vựng cần thiết cho tất cả các dạng cơ bản (Trending, Comparision, Map, Process,...) trong Task 1.
+ Học viên được luyện tập các bài tập theo từng dạng.
+ Học viên được tiếp cận bộ đề thi thực tế mới nhất của IDP và BC.

HOTLINE0247.1097.496 nut-zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?