Elementary (3.0-4.0)

1. Kỹ năng nghe
- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực hành các bài nghe trong IELTS.
- Biết cách tiếp cận các dạng câu hỏi thường gặp trong Section 1 và 2.
- Xác định được từ khoá trong câu hỏi từ đó dự đoán được vị trí câu trả lời cần nghe.
2. Kỹ năng đọc
- Học và luyện tập các kỹ năng đọc: Scanning, Skimming để nắm được ý chính.
- Áp dụng các kỹ năng đọc để tiếp cận các dạng đề thường gặp trong bài thi IELTS.
- Nắm rõ chiến lược để làm các dạng câu hỏi.
3. Kỹ năng nói
- Nắm rõ và luyện nói các chủ đề thường gặp trong đề IELTS Speaking Part 1.
- Học các từ và cụm từ "ăn điểm", cách lên ý tưởng cho câu trả lời, các cấu trúc câu có thể áp dụng trong bài nói.
4. Kỹ năng viết
- Làm quen và học cách nhận biết 5 dạng đề Wriitng Task 2.
- Học cách phân tích đề và lập dàn ý trước khi viết.
- Học các cấu trúc câu và các phương pháp paraphrase để áp dụng vào bài viết.
- Đọc và phân tích các bài mẫu để bổ sung vốn từ vựng học thuật và các mẫu câu "ăn điểm".
- Nhận biết và tránh mắc các lỗi sai thường gặp trong bài viết Writing Task 2.

HOTLINE0247.1097.496 nut-zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?