Các dạng bài tập a an the có đáp án giúp bạn ghi nhớ lý thuyết nhanh chóng

bai-tap-mao-tu-a-an-the

Trong quá trình học tiếng Anh, việc sử dụng đúng các mạo từ A, An và The là một trong những kỹ năng cơ bản nhất và quan trọng nhất. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khía cạnh gây khó khăn và nhầm lẫn cho nhiều người học. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta hãy cùng luyện tập với các dạng bài tập a an the để ghi nhớ kiến thức và cải thiện kỹ năng sử dụng mạo từ nhé!

Tóm tắt lý thuyết cách sử dụng a, an, the

Bạn có thể đã biết rằng, mạo từ là từ đứng trước danh từ và giúp xác định danh từ đó chỉ đến đối tượng xác định hay không xác định. Có hai loại mạo từ phổ biến nhất, đó là mạo từ xác định (the) và mạo từ không xác định (a, an).

mao-tu-trong-tieng-anh-2

Tham khảo thêm: Mạo từ A, AN, THE là gì? có quan trọng không

Cách sử dụng mạo từ xác định “The”

Mạo từ "The" đứng trước danh từ xác định và chỉ đến đối tượng cụ thể, đối tượng đã được nhắc đến trước đó và được cả người nói và người nghe đều biết đến.

mao-tu-trong-tieng-anh_!

Trường hợp sử dụng mạo từ “The”

Trường hợp không sử dụng “The”

 • Khi vật thể nhắc đến được coi là duy nhất.
 • Dùng với danh từ đã được đề cập trước đó.
 • Trước N đã được xác định bằng cụm từ hay mệnh đề.
 • Trước N chỉ vật riêng biệt.
 • Trước câu so sánh hơn nhất, trước first (thứ nhất), second (thứ hai), only (duy nhất), …
 • Trước N số ít biểu trưng cho nhóm hay loài động vật.
 • Trước tính từ (adj) nhằm đại diện cho một nhóm người.
 • Trước N số ít đặt trước V số ít. Dùng cho đại từ thay thế là He/She/It.
 • Đặt “The” trước danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, biển.
 • Sử dụng “The” trước họ của một gia đình (mang nghĩa là cả gia đình, số nhiều).
 • Không đặt “The” trước tên quốc gia, tên châu lục, tên núi, tên hồ, tên đường.
 • Không dùng “The” trước danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều theo nghĩa chung, không chỉ một trường hợp nào.
 • Không dùng “The” trước tính từ sở hữu hoặc danh từ sở hữu cách.
 • Trước tên gọi của các bữa ăn.
 • Không đặt “The” trước các tước hiệu.
 • Không dùng “The” trước: spring (mùa xuân), autumn (mùa thu), last night (đêm qua), next year (năm sau), from beginning to end (từ đầu tới cuối), from left to right (từ trái qua phải).

Tham khảo thêm: Cách sử dụng mạo từ "The" chuẩn xác nhất

Cách sử dụng mạo từ không xác định “A/An”

Mạo từ không xác định hay mạo từ bất định là mạo từ luôn đứng trước danh từ có thể đếm được số ít, không được đề cập trước và thường được sử dụng trong câu mang tính chung chung.

mao-tu-trong-tieng-anh-3

Trường hợp sử dụng mạo từ “A”

Trường hợp sử dụng mạo từ “An”

Trường hợp KHÔNG sử dụng mạo từ “A/An”

 • Trước các N bắt đầu bằng phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm: e year (một năm), a house (một căn nhà), a uniform (một bộ đồng phục), …
 • Đứng trước một N bắt đầu bằng “uni” và “eu”: a university (một trường đại học), a eulogy (lời ca ngợi), a union (một tổ chức), …
 • Dùng với các từ đơn vị phân số: ¼ = a forth, ⅙ = a sixth, …
 • Đứng trước “half” – “một nửa” khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn như: a kilo and a half.
 • Đặt “The” trước các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $20 a box, 30 km a hour, …
 • “The” đứng trước các số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm: a/one thousand, a/one million, …
 • Trước N bắt đầu bằng các nguyên âm “a, e, i, o”: như an apple (một quả táo), an orange (một quả cam).
 • Trước một số từ bắt đầu bằng âm “u”: an umbrella (một cái ô).
 • Trước một số từ bắt đầu bằng âm “h” câm: an hour (một giờ).
 • Trước N số nhiều.
 • Trước N không đếm được.
 • Không đặt trước tên gọi các bữa ăn, trừ khi có tính từ đi kèm.

Tham khảo thêm: Cách sử dụng mạo từ "A,AN" Chuẩn nhất

Dạng bài tập a an the cho học sinh cấp 1

Bài tập a/an the lớp 3 - sử dụng kiến thức cơ bản

Sau đây là các dạng bài tập a, an đơn giản giúp các bé luyện tập nhanh:

 1. I) Use a/an/the appropriately

1) ______ tiger.

2) ______ Sun.

3) ______ umbrella.

4) ______ pencil.

5) ______ balloon.

6) ______ egg.

7) ______ sky.

8) ______ ice-cream.

9) ______ cake.

10) ______ moon.

 1. II) Fill in the blanks with suitable articles –

1) I have _____ bag and _____ umbrella.

2) Give me _____ chocolate.

3) My father reads ______ Telegraph newspaper everyday.

4) Do you want _____ ice cream?

5) ______ Sun is shining brightly.

6) ______water in_____ bottle is cold.

7) There is _____ horse.

8) Give me _____ glass of water.

9) Close _____ door.

10) ______ Moon is earth’s natural satellite.

11) There is ______ owl sitting on the tree.

12) Loot at _____ sky.

13) There is _____ umbrella on the table.

14) He is _____ honest person.

15) I want to buy _____ chocolate.

 

Answer:

I)

II)

1. a

2. the

3. an

4. a

5. a

6. an

7. the

a. an

9. a

10. the

1. a - an

2. a

3. the

4. an

5. the

6. the

7. a

8. a

9. the

10. the

11. an

12. the

13. an

14. an

15. a

https://www.netexplanations.com/articles-class-3-worksheet/

Dạng bài tập mạo từ a/an the lớp 5

 1. I) Underline the correct articles –

1) It took an/a hour to come here.

2) We are working on an/a project.

3) A/The Taj Mahal is in New Delhi.

4) Close the/an window please.

5) An/The Mount Everest is the highest mountain.

6) He lives in a/an village.

7) I want to ride a/an horse.

8) Please give me a/the phone.

9) The/A father of Ravi is a great cook.

10) A/The mangoes are ripe.

Answer:

 1. an
 2. a
 3. the
 4. the
 5. the
 6. a
 7. a
 8. the
 9. the
 10. the

https://www.netexplanations.com/articles-class-3-worksheet/

 

 1. II) Fill in the blanks with suitable articles. Put  x where article is not required:

1.) Is this ____ book that you have been looking for?

2.)  ____ sun rises in ____ east.

3.) ____clouds were not visible in ____ sky.

4.) Would you show her ____ coupon you have received for the fair?

5.)  Please get me ____ umbrella from the shop.

6.) We have ____ party tonight at my place.

7.) There is ____ problem in this code.

8.) There is ____ book called “Think like a Monk”.

9.)  ____ apple a day keeps the doctor away.

10.) Do you have ____ pet?

Answer:

 1. the
 2. the - the
 3. the - the
 4. the
 5. an
 6. a
 7. a
 8. a
 9. an
 10. a

https://www.netexplanations.com/articles-class-5-worksheet/

Dạng bài tập a an the cho học sinh cấp 2, 3

Bài tập a an the lớp 6

Choose 'the' or 'no article'.

 1. I went sailing around Lake Geneva.
 2. I've been living in London for six years.
 3. Danube runs through many European cities.
 4. Wild horses live in Gobi Desert.
 5. Pacific Ocean has many different types of fish.
 6. I love swimming in _ Mediterranean.
 7. We spent our holiday on the shore of Lake Windermere.
 8. Nile is a very beautiful river.
 9. She stayed in Belgrade for several weeks.
 10. Her husband comes from California.

Answer:

 1. x
 2. x
 3. the
 4. the
 5. the
 6. the
 7. the
 8. the
 9. x
 10. x

Bài tập a/an the lớp 7

Put in “a” or “the”:

 1. He gave me _______ clock and _______ picture as a wedding present. _______ clock belonged to his grandmother.
 2. I took _______ suitcase and _______ backpack on holiday. _______ suitcase was much more useful.
 3. John broke _______ vase when he was in Marieís house. _______ vase was

over 100 years old.

 1. Julie read _______ book and _______ magazine. She said _______ book was

quite boring though.

 1. I washed _______ white shirt and _______ red top together. Now _______

shirt is pink. 

Dạng bài tập a/an/the lớp 8 có đáp án

Fill in the correct article (A , AN or THE) where necessary – or leave blank !

 1. _____________ modern life is stressful.
 2. What’s _____________ capital of your country?
 3. _____________ doctor earns more than _____________ teacher.
 4. Do you know who invented _____________ computer ?
 5. Have you seen _____________ newspaper? I can’t find it anywhere.
 6. Is this _____________ first time you’ve stayed at _____________ Hilton ?
 7. Is _____________ Nile or _____________ Amazon _____________ longest river on _____________ earth ?
 8. Several million visitors _____________ year are attracted to _____________ ski slopes of _____________ Alps.
 9. I’ll meet you outside _____________ post office. I’ll be there in _____________ quarter of _____________ hour.
 10. _____________ young people tend to think that _____________ life was more difficult in _____________ past.

Answer:

 1. x
 2. the
 3. a - a
 4. the
 5. the
 6. the - the
 7. the - the - the - x
 8. a - the - the
 9. the - a - an
 10. x - x - the

Bài tập a, an the lớp 9 và Dạng bài tập về a, an, the lớp 10

Choose A, AN or THE for each blank below.

 1. Do you have_____bigger room in the hotel? In fact, I'd like_____biggest room you have available. How much would that cost_____night?

 

 1. Honestly, this is_____last time I am going to tell you to clean up your room. You are_____messiest kid on the planet.

 

 1. He's_____much fitter person than I am; he jogs at least five times_____week.

 

 1. Fred always says dogs make_____best pets. But between his cat and his dog, his cat is_____more loyal of the two.

 

 1. I think this is_____worst idea you have ever had. We need to find_____better way to do this.

 

 1. Tomorrow, we will take_____second train from Suzhou to Shanghai, and_____following day, we will fly to Beijing.

 

 1. That brand of organic coffee costs $85_____pound! That's_____most outrageous price I've ever seen. I think I need to look for_____cheaper brand.

 

 1. The computer science instructor thought Fikret was_____more gifted programmer than most professionals she had worked with. In fact, she told me he was_____most gifted programmer she had taught in many years.

 

 1. I bought_____lightest backpacking tent the company makes. It's made of_____much stronger material than my last tent.

 

 1. Last week was_____first time that I had ever played golf, and I really felt like I was_____worst player ever. But this week, I played with my boss and he's_____even worse player than I am. It may be shocking, but between me and my boss, I think I am actually_____better player.

Answer:

 1. a - the - a
 2. the - the
 3. a - a
 4. the - the
 5. the - a
 6. the - the
 7. a - the - a
 8. a - the
 9. the - a
 10. the - the - an - the

https://www.perfect-english-grammar.com/support-files/articles-with-geographical-names-exercise-1.pdf

https://agendaweb.org/grammar/articles-worksheets-resources.html

Như vậy, các dạng bài tập a an the khá đa dạng và có thể xuất hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, với sự am hiểu về cách sử dụng các mạo từ này, bạn có thể dễ dàng vượt qua các bài tập này một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, việc nắm vững cách sử dụng a, an, the cũng sẽ giúp bạn tránh được những lỗi sai thường gặp trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Chúc bạn học tốt!

 

Bài viết liên quan

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp khách sạn cho nhân viên và khách hàng
Từ vựng tiếng Anh giao tiếp khách sạn cho nhân viên và khách hàng
Dấu hiệu thì hiện tại đơn và những điều cần lưu ý
Dấu hiệu thì hiện tại đơn và những điều cần lưu ý
Tổng hợp 12 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong đề thi THPT Quốc gia
Tổng hợp 12 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong đề thi THPT Quốc gia
Edmicro IELTS: Ứng dụng Tự học, luyện thi IELTS cùng AI hiệu quả
Edmicro IELTS: Ứng dụng Tự học, luyện thi IELTS cùng AI hiệu quả